Yükleniyor...
Zemin Etüdü

Zemin Etüdü

DM Zemin Etüdü alanında özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerine, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır.

 

 • Jeolojik ve jeoteknik etütler:
  • Koridor etütleri
  • Elverişlilik etütleri
  • Sondaj Çalışmaları
  • Numune alma ve deneylerin yapılması
  • Araştırma ve gözlem çukurlarının açılması ve değerlendirilmesi
  • Malzeme ocaklarının belirlenmesi
  • Heyelan etütlerinin yapılması
  • Jeofizik çalışmaların koordinasyonu
  • Jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının yazılması
 • Geoteknik Etütler (Zemin mekaniği ve temel mühendisliği)
  • Dolgu şevlerinin projelendirilmesi
  • Yarma Şevlerinin projelendirilmesi
  • Zayıf zemin tespiti ve iyileştirilmesi
  • Koruma ve destekleme sistemlerinin projelendirilmesi
  • İnşaat yapılarının temellerinin projelendirilmesi
  • Heyelan çözümlemelerinin yapılması
  • Gerekli laboratuvar deneylerin yaptırılması
  • Geoteknik raporların hazırlanması
 • Yol üstyapı projelendirme çalışmaları
  • Mevcut yolda üstyapı takviye projelerinin hazırlanması
  • Yeni yapılacak yolun üstyapı projelendirilmesinin yapılması
  • Trafik analizlerinin yapılması ve üstyapı tipinin seçilmesi
  • Yol malzemelerinin taşıma gücünün hesaplanması
  • Yol kaplama tabakalarının belirlenmesi ve projeye uyarlanması
  • Üstyapı projelendirme raporunun hazırlanması